Макроекономічні індекси та індикатори

 1. Що таке макроекономічні індикатори?
 2. Валовий Внутрішній Продукт (ВВП)
 3. Діапазон тримісячної процентної ставки LIBOR
 4. Замовлення на товари довготривалого користування
 5. Індекс випереджаючих індикаторів
 6. Індекс ділової активності Асоціації Менеджерів в Чикаго
 7. Індекс ділової активності Федерального резервного банку Філадельфії
 8. Індекс довіри споживачів
 9. Індекс настрою споживачів Мічиганського Університету
 10. Індекс споживчих цін
 11. Індекс промислового виробництва
 12. Використання виробничих потужностей
 13. Особисті доходи (доходи населення)
 14. Огляд німецького дослідницького інституту IFO
 15. Огляд німецького дослідницького інституту ZEW
 16. Звіт Банку Японії про ділову активність
 17. Офіційна процентна ставка
 18. Первинні звернення безробітних
 19. Платіжний баланс
 20. Продуктивність праці
 21. Виробничі замовлення
 22. Відсоткова ставка овернайт
 23. Процентна ставка по РЕПО-угодах
 24. Робочі місця поза аграрним сектором
 25. Роздрібні продажі
 26. Ставка по федеральних фондах
 27. Ставка рефінансування
 28. Торговий баланс
 29. Рівень безробіття
 30. Цільова процентна ставка по позиках овернайт
 31. Цільова процентна ставка по овернайт
 32. Бежева книга
Що таке макроекономічні індикатори?

Макроекономічні індикатори та індекси — це економічні дані з усього світу, представлені в формі звітів уряду або незалежних організацій і мають вплив на курси валют Форекс.

Валовий Внутрішній Продукт (ВВП)

Країна: США

Визначення: ринкова вартість товарів і послуг, вироблених протягом певного періоду, включаючи дохід іноземних корпорацій і нерезидентів, які працюють в США. При розрахунку показника виключаються доходи американських громадян і корпорацій, отримані за кордоном.

Опис: є показником зміни ринкової вартості товарів і послуг всередині країни за певний період часу (квартал, рік). Gross Domestic Product (Валовий внутрішній продукт) відображає темпи зростання економіки і є основним показником стану економіки. Основними складовими GDP є: сфера споживання, інвестиції, чистий експорт, державні закупівлі та матеріально-виробничі запаси. Витрати на індивідуальне споживання складають, як правило, близько 2/3 GDP. Додатково до даних GDP в звіті вказується дефлятор, який свідчить про зміни номінальних цін. Відповідний показник Chain Price Index (Chain Deflator).

Механізм впливу: зростання ВВП супроводжується підйомом економіки, а його випереджаюче зростання в порівнянні з приростом ВВП інших країн говорить про перевагу інвестування в економіку саме цієї країни. Зростання ВВП призводить до зростання курсу національної валюти.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щоквартально, в останній четвер місяця, наступного за звітним. Якщо останній день місяця випадає на середу, то публікується в середу (січень, квітень, липень і жовтень). На місяць пізніше публікується уточнене значення, і ще на місяць пізніше публікується остаточний звіт по ВВП за квартал.

Діапазон тримісячної процентної ставки LIBOR

Країна: Швейцарія.

Визначення: 3 month LIBOR range — Діапазон тримісячної процентної ставки LIBOR.

Опис: для контролю рівня короткострокових процентних ставок Національний банк Швейцарії прийняв рішення встановлювати і підтримувати діапазон шириною в 1.00 для тримісячної процентної ставки LIBOR по швейцарському франку. LIBOR — London Interbank Offered Rate — це процентна ставка, за якою великі банки розміщують кредити на грошовому ринку в Лондоні. Ставки LIBOR встановлюються на різні терміни і по різним інструментам. LIBOR щодня фіксується об 11 годині за лондонським часом і обчислюється як середнє останніх десяти котирувань продавців.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щоквартально, зазвичай в третій четвер місяця (березень, червень, вересень, грудень).

Джерело: Національний банк Швейцарії (Swiss National Bank).

Замовлення на товари довготривалого користування

Країна: США.

Визначення: показник обсягу замовлень на товари тривалого користування.

Опис: Durable Goods Orders (DGO) є показником обсягу замовлень, які є у виробників на товари тривалого користування. Під ними маються на увазі ті види товарів, термін користування якими від трьох років і більше. Звітні дані про замовлення DGO, незважаючи на свою велику волатильність, корисні для прогнозування деяких компонентів, що входять до ВВП, таких як капіталовкладення підприємств-виробників та індекс випереджаючих індикаторів.

Зростання замовлень стимулює активність у виробничому секторі економіки, а інвестори, передчуваючи зростання майбутніх прибутків підприємств, виявляють активність на ринку акцій, вартість яких починає зростати. Звіт про замовлення на товари тривалого користування — частина серії виробничих і торгових звітів, яка «вбудовується» в інші більш повні дані по секторах виробництва і торгівлі. До товарів тривалого користування належать товари з терміном служби більше трьох років (автомобілі, меблі і т. д.). Близько 3/5 всіх замовлень припадає на пасажирські і вантажні автомобілі; 2/5 — будматеріали, меблі, побутові товари.

Механізм впливу: падіння індексу вказує на ознаки рецесії, а зростання — на активність. Але відбувається це не відразу. Тому-то він і вважається випереджаючим індикатором, що здатний навіть за шість місяців до розвороту економічного циклу подати своєчасний сигнал про наявність ознак початку рецесії і за кілька місяців попередити про наявність ознак для чергового розвороту від рецесії до підйому.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, на четвертому тижні кожного місяця.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро обліку Департаменту комерції США (U.S. Census Bureau of the Department of Commerce).

Індекс випереджаючих індикаторів

Країна: США.

Визначення: середньозважений індекс випереджаючих індикаторів (випереджаючі економічні індикатори — економічні показники, що мають тенденцію до зростання або падіння раніше інших показників).

Опис: індекс випереджаючих індикаторів у США — щомісячний середньозважений індекс наступних випереджаючих показників:

 • виробничі замовлення;
 • заявки на допомогу з безробіття;
 • показники грошової маси М;
 • середній робочий тиждень;
 • дозволи на будівництво;
 • ціни на основні акції;
 • замовлення на товари тривалого користування;
 • індекс споживчої довіри.

Індекс провідних індикаторів характеризує розвиток економіки протягом наступних шести місяців. Згідно емпіричного правила, вихід значення індексу в негативну область протягом трьох місяців поспіль є індикатором уповільнення розвитку економіки країни. Індекс LEI краще працює в періоди максимумів економічної активності. Розворот індексу відбувається в середньому за 10 місяців до переходу економіки від підйому до спаду, і за 1-2 — до розвороту у зворотному напрямку. В інтервалі з 1952 до 1998 LEI «передбачив» 10 рецесій, з яких насправді сталося 7.

Механізм впливу: зростання значення індексу призводить до зростання курсу долара.

Ступінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, як правило, в перших числах кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Нью-Йоркська некомерційна дослідницька організація при Міністерстві торгівлі (the NY-based Conference Board).

Індекс ділової активності Асоціації Менеджерів в Чикаго

Країна: США.

Визначення: індекс ділової активності Асоціації менеджерів у Чикаго.

Опис: індекс являє собою результати опитування менеджерів по закупівлях у сфері промисловості з Чикаго. Індекс характеризує стан виробничих замовлень, цін на продукцію, що виробляється, і товарних запасів на складах. Значення індексу нижче 50 характеризує уповільнення в економіці. Індекс публікується незадовго до виходу індексу ділової активності Національної Асоціації менеджерів (NAPM), що привертає до нього додаткову увагу.

Механізм впливу: значення індексу, що перевищує 50, зазвичай розглядається як показник зростання виробничої активності.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується в останній робочий день кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Асоціація менеджерів в Чикаго (the Purchasing Managers Association of Chicago).

Індекс ділової активності Федерального резервного банку Філадельфії

Країна: США.

Визначення: звіт про результати опитування виробників у Філадельфії (США) на предмет їхнього ставлення до поточної економічної ситуації.

Опис: звіт представляє собою результати опитування близько 100 виробників у Філадельфії на предмет їхнього ставлення до поточної економічної ситуації та перспектив на найближчі 6 місяців. Значення індексу нижче «0» говорять про уповільнення темпів зростання економіки. Оскільки звіт виходить перед публікацією індексу ділової активності — ISM index (Institute of Supply Managment ‘index, колишній NAPM — National Association of Purchasing Managers) — то показнику приділяють увагу з метою можливих прогнозів щодо виходу індексу ISM.

Механізм впливу: зростання значення цього індексу призводить до зростання курсу долара.

Ступінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, в третій четвер кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Федеральний резервний банк Філадельфії (Federal Reserve Bank of Philadelphia).

Індекс довіри споживачів

Країна: США.

Визначення: щомісячний звіт по споживчій довірі.

Опис: індекс впевненості споживачів у США засновано на даних щомісячного опитування 5 000 сімей, що проводиться для з’ясування реакції споживачів на поточну ситуацію і ступеня споживчих надій на майбутнє або сумнівів. Індекс розраховується з 1967 року. Початкове значення було прийнято рівним «100». Учасники опитування дають відповіді «краще-гірше» з ряду питань:

 • фінансова ситуація сім’ї по відношенню до попереднього періоду;
 • очікувана фінансова ситуація сім’ї протягом року;
 • оцінка ділового стану економіки протягом року;
 • оцінка очікуваного безробіття та економічного спаду;
 • оцінка домашніх покупок (одяг, побутова техніка і т. д.).

Індекс рахується як відносний показник кількості позитивних/негативних відповідей із загальної кількості. Індекс включає 2 компонента: впевненість споживачів в поточній економічній ситуації (present conditions) і перспективи її подальшого розвитку (expectations). При цьому загальний індикатор впевненості споживачів визначається як 2/5 від оцінки поточного стану і 3/5 від очікувань. Традиційно індекс споживчої довіри використовується для прогнозування тенденцій в області зайнятості і загального стану економіки, вважається випереджаючим індикатором ділового циклу.

Механізм впливу: зростання значення індексу є позитивним чинником для розвитку національної економіки, що призводить до зростання курсу долара.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується після 20-го числа кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Нью-Йоркська некомерційна дослідницька організація при Міністерстві торгівлі (the NY-based Conference Board).

Індекс настрою споживачів Мічиганського Університету

Країна: США.

Визначення: індекс настрою споживачів Мічиганського університету.

Опис: індекс розраховується на основі результатів щомісячного опитування споживачів, який проводиться співробітниками Мічиганського університету США з метою з’ясування рівня впевненості споживачів у поточній економічній ситуації і перспектив її подальшого розвитку. Таким чином з’ясовується бажання споживачів витрачати свої гроші.

Індекс є випереджальним індикатором споживчого настрою і складається з двох компонентів: характеристики поточних умов (sentiment index) і очікувань (expectations index). У телефонному опитуванні беруть участь близько 500 споживачів. Кожному учаснику ставиться по 5 запитань, що стосуються їх фінансового становища і думки про нинішній (2 питання) і майбутній (3 питання) стан економіки. Береться процентна частка респондентів, які відзначили поліпшення економічних умов, від неї віднімається частка тих, хто заявив, що стало гірше, до отриманого числа додається 100. З відповідей на перші 2 питання формується огляд нинішнього економічного становища, з останніх 3-х — індекс споживчих очікувань. Таким чином, очікування відповідають приблизно за 60% індексу. 

Механізм впливу: зростання індексу сигналізує про гарні перспективи росту економіки, зниження індексу — про можливе уповільнення економічного зростання. Зростання індексу сприяє зростанню долара.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується двічі на місяць: на другому тижні (зазвичай в п’ятницю), близько 15 числа звітного місяця (попередній), і через два тижні (остаточний).

Час виходу: 14:45 GMT.

Джерело: Мічиганський університет (University of Michigan).

Індекс споживчих цін

Країна: США.

Визначення: показник зміни вартості споживчого кошика товарів і послуг. 

Опис: індекс споживчих цін — основний показник інфляції в країні — визначає зміну рівня роздрібних цін на товари і послуги, що входять у фіксований споживчий «кошик», в який включені: продукти харчування, одяг, витрати на освіту і охорону здоров’я, транспорт, комунальні платежі, відпочинок і т. д. Вибір складу споживчого кошика грунтується на статистичних дослідженнях і відображає типовий для даної країни склад споживаних благ.

CPI — інфляційний показник, що найбільш широко використовується для підрахунку рівня прожиткового мінімуму, так необхідного для верстки державних програм в бюджеті країни. Спочатку збираються дані за вартістю споживчого кошика в 85 містах країни, після чого Бюро з обліку зайнятості Департаменту праці США (Bureau of Labor statistics, U. S. Department of Labor) підсумовує результати і визначає значення індексу. У США статистика охоплює 19 000 роздрібних торгових фірм і 57 000 домашніх господарств в якості представницької вибірки з приблизно 80% населення країни. У складі споживчого кошика 44.1% становлять товари, а 55.9% — послуги.

Показник розраховується, виходячи із заявлених цін, ігноруючи всілякі знижки. Крім цього, в ньому не враховується швидко якість товарів і послуг, що з часом покращується. Індекс споживчих цін вважається більш достовірним, якщо в ньому не враховуються ціни харчової та енергетичної галузей промисловості (CPI Ex Food & Energy), які схильні до найбільших змін. Індекс споживчих цін аналізується разом з показником цін виробників (PPI). Якщо економіка розвивається в нормальних умовах, то зростання показників CPI і PPI може призвести до підвищення основних процентних ставок в країні. Це, в свою чергу, призводить до зростання курсу долара, оскільки збільшується привабливість вкладення коштів у валюту з більшою процентною ставкою.

Механізм впливу: зростання показника може призвести до збільшення основних процентних ставок.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується 15-21 числа кожного місяця (вівторок або четвер) незабаром після виходу показника PPI.

Час виходу: 15:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

Індекс промислового виробництва

Країна: США.

Визначення: показник динаміки обсягу виробництва на підприємствах обробної та добувної промисловості, а також у секторі комунальних послуг.

Опис: показує загальний випуск продукції національних заводів, рудників, загальний обсяг комунальних послуг і т. п. Статистичний звіт Federal Reserve містить показник зміни обсягу виробництва промисловими підприємствами країни, акцій і облігацій підприємств громадського користування та розрахунок  виробничих потужностей, що використовуються. Промислове виробництво є ключовим показником стану промисловості країни. На його частку припадає близько 40% економіки всієї країни, що виправдовує високий ступінь впливу на ринок акцій.

Особливу зацікавленість представляє відсоткова зміна промислового виробництва в порівнянні з попереднім місяцем. Якщо виробництво зростає, то зростає, відповідно, і вартість грошей, що мимоволі стимулює ринок акцій до зростання, а ринок облігацій — до падіння.

Механізм впливу: швидке зростання виробництва передбачає зростання вартості грошей і падіння ринку облігацій. Однак, оскільки цей показник легше інших піддається прогнозу, зміни в ньому відбиваються в ціні заздалегідь і поступово.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, в середині кожного місяця.

Час виходу: 14:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

Використання виробничих потужностей

Країна: США.

Визначення: показник ступеня використання виробничого потенціалу економіки країни.

Опис: показує ступінь використання виробничого потенціалу економіки. Є непоганим індикатором наявних в економіці резервів на майбутнє. Для даного показника існує оптимальне значення — 81.5%. Значення цього показника більше 85% швидше свідчить про «перегрітий» стан економіки, ніж про його добробут. Надмірне значення цього показника навіть може призвести до ослаблення валюти, так як «перегрітий» стан економіки призводить до інфляції і говорить про можливість підвищення облікових ставок ФРС. Якщо значення цього параметра істотно нижче оптимального, це також вказує на слабкість економіки і може призвести до ослаблення валюти. Вплив на розрахунки можуть надавати ціни постачальників товарів, зростання яких здатне збити ціни на акції та облігації.

Механізм впливу: наближення CU до граничного значення (приблизно 85%) розглядається ринком, як привід замислитися про інфляцію.

Ступінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується в середині кожного місяця одночасно з індикатором Industrial production (промислове виробництво).

Час виходу: 14:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

Особисті доходи (доходи населення)

Країна: США.

Визначення: дохід, що знаходиться в розпорядженні домогосподарств до сплати особистого прибуткового податку.

Опис: показник, що відображає всі джерела доходу в сімейному секторі, які мають у своїй основі готівкову оплату. Індекс включає в себе: заробітну плату робітників і службовців, дохід від ренти, дивіденди, дохід від банківських відсотків, виплати по соціальному страхуванню та ін. Індекс доходів населення характеризує рівень купівельної спроможності, що відображається на рівні споживання населення. Показник публікується спільно з індикатором Особисті витрати (Personal Spending).

Механізм впливу: зростання значення показника може призвести до зростання обсягу роздрібних продажів, що є позитивним фактором для розвитку економіки і призводить до зростання курсу долара.

Ступінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, після 20-го числа.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро економічного аналізу (Bureau of Economic Analysis).

Огляд німецького дослідницького інституту IFO

Країна: Німеччина.

Визначення: огляд німецького дослідницького інституту IFO.

Опис: огляд оцінює рівень ділової активності в країні. Значення індикатора може змінюватися в межах від 80 до 120, за 100 прийнятий рівень ділової активності за 2000 рік. Значно впливає на ринок.

Механізм впливу: зростання показника може призвести до зростання європейської валюти.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, 25-27 числа кожного місяця.

Час виходу: 08:00 GMT.

Джерело: CESifo Group: Ifo Institute for Economic Research, Center for Economic Studies (CES).

Огляд німецького дослідницького інституту ZEW

Країна: Німеччина.

Визначення: огляд німецького дослідницького інституту ZEW.

Опис: основний показник впевненості інвесторів. Розраховується на основі опитування 350 аналітиків і інституційних інвесторів. Індикатор відображає відмінність між часткою аналітиків, які оптимістично налаштовані, і часткою аналітиків, які песимістично налаштовані щодо очікуваного економічного розвитку в Німеччині через шість місяців. Якщо більшість опитуваних налаштовані оптимістично, показник вище нуля. Якщо песимістично — нижче. Приклад: якщо 30 аналітиків налаштовані оптимістично, 30 не чекають змін, і 40 очікують, що економічна ситуація погіршиться, то показник складе «-10».

Механізм впливу: огляд використовується для оцінки перспектив німецької економіки. Зростання індексу ZEW сприяє зростанню європейської валюти.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, кожен третій-четвертий вівторок місяця.

Час виходу: 16:00 GMT.

Джерело: Center for European Economic Research (ZEW).

Звіт Банку Японії про ділову активність

Країна: Японія.

Визначення: звіт Банку Японії про ділову активність.

Опис: огляд складається на основі опитувань 8-10 тис. підприємців, з яких 10% -15% представляють великі компанії, 30% -35% — середні, 50% -55% — дрібні. Окремо проводиться опитування топ-менеджерів. Оцінюються різні економічні аспекти: умови ведення бізнесу, виробництво і збут, попит і пропозиція, рівень цін, доходи, прямі інвестиції, зайнятість, податкові умови. Методи оцінки показника:

 • Diffusion Index (DI) — обчислюється, як відсоток тих, хто оцінив даний показник позитивно, мінус відсоток тих, хто висловив протилежну оцінку.
 • Percent change (c) — являє собою зміну даного показника по відношенню до того ж періоду минулого року. 

Механізм впливу: зростання індексу говорить про поліпшення економічних умов і сприяє зростанню японської ієни.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується на початку квітня, липня, жовтня і в середині грудня.

Джерело: Банк Японії (Bank of Japan, BoJ).

Офіційна процентна ставка

Країна: Нова Зеландія.

Визначення: Official cash rate — офіційна процентна ставка.

Опис: офіційна процентна ставка Резервного банку Нової Зеландії. Встановлюється Центробанком для регулювання короткострокових відсоткових ставок на грошовому ринку з метою контролю інфляції. Резервний банк приймає кошти від комерційних банків на депозит під процентну ставку, яка на 0.25% менше, ніж офіційна процентна ставка, і видає кредити під процентну ставку, яка на 0.25% більше, ніж офіційна процентна ставка. Рішення щодо зміни процентних ставок приймаються на засіданнях Керуючої ради Резервного банку Нової Зеландії.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані. Проте, якщо зростання ставок не супроводжується високими темпами економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані. 

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: вісім разів на рік у відповідності з графіком, публікуються Резервним банком Нової Зеландії.

Джерело: Резервний банк Нової Зеландії (Reserve Bank of New Zealand).

Первинні звернення безробітних

Країна: США.

Визначення: показник кількості осіб, які подали первинні заяви на отримання допомоги по безробіттю.

Опис: дані є показником кількості первинних звернень безробітних в Департамент зайнятості для отримання державної допомоги по безробіттю. Ці дані забезпечують своєчасний вказівник напрямку економіки, який часто вводить в оману.  Збільшення/зменшення осіб, які подали первинні заяви, сигналізують про зниження/прискорення зростання темпів безробіття. У зв’язку з цим, ступінь впливу на ринок низький, хоча в дуже рідких випадках можливий і деякий вплив на динаміку торгів на ринку. 

Через мінливість щотижневих даних більшість аналітиків вважає за краще відстежувати чотиритижневе змінне середнє для отримання більш чіткого значення при визначенні основного напрямку руху ринку. Зазвичай береться стійке зміщення, принаймні 30K, для отримання значної зміни напрямку руху. 

Механізм впливу: стабільне зниження заявок на допомогу з безробіття говорить про поліпшення на ринку праці, зростання економіки і сприяє зростанню долара. Показник вище 400 000 сигналізує про проблеми на ринку праці. 

Ступінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щотижня, щочетверга (дані за тиждень, що минув, до попередньої суботи).

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

Платіжний баланс

Країна: США.

Визначення: показник, що відображає співвідношення між сумою платежів, що надходять з-за кордону, і сумою платежів, що йдуть за кордон.

Опис: баланс зарубіжних платежів і надходжень країни включає торговий баланс (trade balance або trade gap) і баланс руху капіталів (capital payments gap). Перевищення надходжень з-за кордону над платежами за кордон складає позитивне сальдо платіжного балансу і призводить до зростання курсу національної валюти. Перевищення платежів за рубіж над надходженнями створює дефіцит платіжного балансу (негативне сальдо) і веде до падіння курсу національної валюти.

Механізм впливу: позитивне сальдо (або зменшення величини негативного сальдо) є сприятливим фактором для росту курсу національної валюти.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щоквартально, в середині місяця публікації.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

Продуктивність праці

Країна: США.

Визначення: продуктивність праці — показник ефективності використання ресурсів праці (трудового фактора).

Опис: індекс показує зміну обсягу випущеної продукції, який припадає на одного працівника. Цей показник корисний для передбачення інфляції та приросту обсягу виробництва. Якщо вартість праці збільшується відповідно до збільшення продуктивності і, крім того, малоймовірно збільшення виробничих витрат, то це не викличе зростання інфляції. Остаточна думка про витрати можна скласти при зіставленні наведеного індексу і розміру GDP. Показник значно впливає на ринок, але іноді вводить в оману учасників ринку, оскільки зниження зайнятості часто призводить до зростання продуктивності. Це саме може відбуватися і внаслідок страйків. Значно впливає на ринок.

Механізм впливу: зростання значення індексу є позитивним чинником для розвитку національної економіки.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: дані регулярно переглядаються в міру появи більш повної інформації. Попередні значення публікуються протягом 40 днів, завершальних звітний період. Переглянуті значення з’являються через 30 днів. Ще один перегляд значень може бути опублікований протягом наступних 60 днів.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

Виробничі замовлення

Країна: США.

Визначення: виробничі замовлення — чиста номінальна різниця між поточними місячними замовленнями і анульованими замовленнями попередніх періодів.

Опис: індикатор, який показує потребу промисловості в товарах тривалого і нетривалого користування. Збільшення значення цього індикатора характеризує активність виробництва і його можливе зростання, тоді як зменшення свідчить про згортання виробництва. Тому при збільшенні даного показника курс валюти росте, а при зменшенні — падає.

Даний показник включає в себе замовлення на товари тривалого користування (Durable Goods Orders) і замовлення на товари короткочасного користування (Non-durable goods orders). Замовлення на товари тривалого користування включають в себе товари з терміном служби більше трьох років (автомобілі, меблі, будматеріали), які складають більше 50% всіх замовлень. Замовлення на товари короткочасного користування, включають продукти харчування, одяг, товари легкої промисловості і т.д.

Механізм впливу: індикатор виробничих замовлень характеризує активність виробництва. Його зростання є позитивним фактором для економіки, тоді як зменшення свідчить про погіршення.

Ступінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується в перших числах кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Бюро статистики Міністерства торгівлі США (The Census Bureau of the Department of Commerce).

Відсоткова ставка овернайт

Країна: Австралія.

Визначення: Сash rate — Процентна ставка овернайт.

Опис: процентна ставка овернайт Резервного банку Австралії. Визначається як результат попиту і пропозиції на грошовому ринку. Резервний банк Австралії встановлює необхідний рівень даної ставки і підтримує його за допомогою операцій на відкритому ринку. Є основною процентною ставкою в Австралії, дана ставка є основною у взаєминах основних фінансових посередників за операціями овернайт.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані. Проте, якщо зростання ставок не супроводжується високими темпами економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: зазвичай публікується щомісяця, крім січня, в перших числах місяця о 04:30 GMT.

Джерело: Резервний банк Австралії (Reserve Bank of Australia).

Процентна ставка по РЕПО-угодах

Країна: Великобританія.

Визначення: Repo rate — процентна ставка по РЕПО-угодах.

Опис: це процентна ставка, під яку Банк Англії видає короткострокові позики під забезпечення цінних паперів. Дана процентна ставка є основною у Великобританії (Repo — repurchase agreement — договір, за яким продавець зобов’язується викупити цінний папір назад у покупця за встановленою ціною в певну дату в майбутньому). Банк Англії встановив верхню планку інфляції 2%, якщо споживчі ціни ростуть швидше 2%, то висока ймовірність підвищення ставок.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані. Проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, зазвичай в четвер, 4-10 числа кожного місяця. «Хвилинки» Банку Англії публікуються через 2 тижні після оголошення ставок, зазвичай в середу.

Час виходу: 11:00 GMT.

Джерело: Банк Англії (The Bank of England).

Робочі місця поза аграрним сектором

Країна: США.

Визначення: показник кількості нових робочих місць, створених в несільськогосподарському секторі.

Опис: це оцінка загальної кількості найманих робітників (що проходять по платіжних відомостях підприємств) в країні. Оцінювання здійснюється на основі опитування близько 400 000 компаній і 50 000 домашніх господарств. Дані оновлюються щомісяця. Дані коригуються для врахування сезонних коливань, змін в базових параметрах оціночної моделі і факторів, що зміщують.

Разом з індексом — Unemployment Rate, — а також разом з тривалістю середнього робочого тижня — Average Workweek — і середньої погодинної заробітної плати — Hourly Earnings, — цей індикатор використовується як вирішальний аргумент у визначенні рівня інфляції, а значить, і можливості зміни кредитних процентних ставок.

Механізм впливу: високі темпи зростання показника стимулюють прискорення зростання економіки.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: щомісяця, в першу п’ятницю кожного місяця, наступного за звітним.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

Роздрібні продажі

Країна: США.

Визначення: показник зміни обсягу продажів у сфері роздрібної торгівлі.

Опис: звіт про результати роздрібних продажів є показником загальної виручки, отриманої в результаті продажу. Найбільш важливою частиною даного звіту є процентна зміна в продажах споживчих товарів. При обчисленні ВВП Retail sales відводиться 2/3 від загального обсягу. Зміни показників Retail sales є своєчасним індикатором витрат споживачів.

При підведенні результатів роздрібних продажів на частку товарів тривалого користування (від автомобілів до побутових товарів) припадає близько 40% від споживчих витрат, і близько 60% — на частку товарів нетривалого користування. Слід також врахувати, що зміни в показниках розпродажів частіше є результатом змін цін на продукти і автомобільне пальне, ніж рівня споживчого попиту.

Механізм впливу: Оскільки дані по роздрібних товарах погано прогнозуються, реакція ринку на них може бути досить сильною. Низькі значення є сигналом до зниження темпів зростання економіки і зниження курсу долара США.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: показник публікується щомісяця, в районі 13-го числа кожного місяця.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро статистики і економічного аналізу Міністерства торгівлі США (The Census Bureau of the Department of Commerce).

Ставка по федеральних фондах

Країна: США.

Визначення: Federal Funds Rate — ставка по федеральних фондах.

Опис: Federal Funds Rate (FFR) — процентна ставка, яка використовується в операціях між банками членами Федеральної резервної системи. Ставка по федеральних фондах регулюється Комітетом з операцій на відкритому ринку (Federal Open Market Committee, FOMC). Незважаючи на те що прибутковість фінансових інструментів визначається ринком, ставка має високе значення, оскільки є орієнтиром для учасників ринку, кореляція FFR і прибутковості облігацій дуже висока. Зростання ставок зазвичай стимулює і зростання прибутковості боргових інструментів, що сприяє відтоку капіталів з фондового ринку на ринки боргових інструментів.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані. Проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: виходить вісім разів на рік — раз на півтора місяця, зазвичай по вівторках.

Час виходу: 19:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

Ставка рефінансування

Країна: Єврозона.

Визначення: Refinancing tender rate — ставка рефінансування.

Опис: процентна ставка, яка є мінімально можливою для заявок на залучення коштів у тендері Європейського центрального банку. ЄЦБ кожні два тижні проводить тендер з розміщення коштів, що необхідно для підтримки ліквідності в грошовій системі. Основна процентна ставка для Європи (12). ЄЦБ встановив верхню планку інфляції 2%, якщо споживчі ціни ростуть швидше 2% в рік, то можна очікувати підвищення ставок.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані. Проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, зазвичай в перший четвер місяця.

Час виходу: 11:45 GMT. Прес-конференція голови ЄЦБ починається о 12:30 GMT.

Джерело: Європейський центральний банк (The European Central Bank).

Торговий баланс

Країна: США.

Визначення: звіт про торгівлю товарами, що деталізує місячний експорт і імпорт товарів.

Опис: торговий баланс — один з ключових показників. Він відображає результати участі країни в міжнародній торгівлі і є складовою частиною платіжного балансу (Current Account). Баланс являє собою співвідношення між сумою цін товарів, вивезених за межі даної держави, і сумою цін товарів, ввезених на територію цієї держави, тобто це різниця між експортом і імпортом. Спочатку аналізують експорт, оскільки він має прямий вплив на значення приросту в економіці. Імпорт, в свою чергу, відображає попит на товари усередині країни (приріст імпорту відображає формування запасів, що може свідчити про можливий подальший повільний приріст в продажах).

На значення торгового балансу впливає валютний курс, який коригує номінальну величину надходжень від імпорту в місцевій валюті. Якщо сума цін вивезених товарів перевищує суму цін ввезених, то торговий баланс є активним (позитивне сальдо), якщо ввезення перевищує вивіз — пасивним (негативне сальдо). Позитивне сальдо (або зменшення величини негативного сальдо) є сприятливим фактором для росту курсу національної валюти.

В останні роки сальдо торгового балансу США є пасивним, в зв’язку з чим індикатор позначається як «Дефіцит торгового балансу» (Trade Deficit). Реакція ринку залежить від актуальності для економіки результатів торгового балансу на даний момент. Слід зазначити, що волатильність місячних показників торгового балансу може відігравати важливу роль в прогнозуванні ВВП. Відбувається це, тому що обсяг імпорту віднімається з ВВП, а обсяг експорту додається до нього.

Механізм впливу: при зменшенні торгового дефіциту США внаслідок збільшення експортних операцій збільшується потреба в доларах США, що стимулює зростання американської валюти.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується на третьому тижні кожного місяця (зазвичай у вівторок, четвер).

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро статистики Міністерства торгівлі США (The Census Bureau of the Department of Commerce).

Рівень безробіття

Країна: США.

Визначення: показник кількості безробітних старших 18 років по відношенню до загального обсягу трудових ресурсів.

Опис: Unemployment Rate (ставка безробіття) визначається за опитуванням 60 000 сімей, 375 000 підприємств. Один з ключових макроекономічних показників. Враховуються тільки особи, які не мають роботу і активно її шукають, тобто зареєстровані безробітні. Отримане число ділиться на повне число опитаних, множиться на 100, і називається unemployment rate. Вважається, що природний рівень безробіття становить 4% -5% від чисельності робочої сили. Використовується як індикатор можливого інфляційного тиску через збільшення заробітної плати. Вважається, що при низькому безробітті заробітна плата зростає швидше, ніж при високому, особливо якщо очікується зростання інфляції.

Механізм впливу: в умовах очікування підвищення процентних ставок ФРС зниження рівня безробіття призводить до зростання курсу долара.

Ступінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується в першу п’ятницю кожного місяця.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

Цільова процентна ставка по позиках овернайт

Країна: Японія.

Визначення: Overnight call rate target — цільова процентна ставка по позиках овернайт.

Опис: це рівень відсотка, який хоче бачити Банк Японії в якості середнього на ринку короткострокових депозитів. Банк Японії регулює рівень даної ставки за допомогою операцій з державними цінними паперами. Є основною процентною ставкою в Японії. Рішення по ставці приймається Керуючим радою Банку Японії, який складається з 10 осіб.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані. Проте, якщо зростання ставок не супроводжується високими темпами економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: зазвичай публікується щомісяця (але іноді може бути і два засідання на місяць), точний час публікації ставок не встановлюється.

Джерело: Банк Японії (The Bank of Japan).

Цільова процентна ставка по овернайт

Країна: Канада.

Визначення: Overnight rate target — Цільова процентна ставка по овернайт.

Опис: це той рівень відсотка, який хоче бачити Банк Канади в якості середнього на ринку короткострокових депозитів. Цільова процентна ставка по овернайт Банку Канади є основною процентною ставкою в країні. Ця ставка є основною у взаєминах основних фінансових установ. Для контролю рівня процентних ставок на ринку овернайт Банк Канади встановлює так званий операційний діапазон шириною в 0.50, серединою якого завжди є цільова процентна ставка по овернайт.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані. Проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Ступінь впливу: високий.

Періодичність виходу: виходить вісім разів на рік відповідно до графіка, публікуються Банком Канади.

Джерело: Банк Канади (The Bank of Canada).

Бежева книга

Країна: США.

Визначення: економічний огляд Федеральної резервної системи США.

Опис: звіт включає в себе коментарі про регіональні умови по роздрібних продажах, споживанню, виробництву, ринку праці, нерухомості, банківській справі, фінансах, сільському господарству, енергії і природних ресурсах. Інформація систематизована по регіонах і секторах економіки і дозволяє оцінити економічні умови на регіональному рівні. Звіт використовується для підтвердження вже сформованих в економіці тенденцій. Коли на ринку з’являються чутки про можливу зміну процентних ставок, то звертають увагу на ту частину огляду, де йдеться про стан заробітної плати і цін.

Механізм впливу: звіт використовується для оцінки економічної ефективності регіонів США і як індикатор майбутніх рішень валютної політики Комітету відкритого ринку Федеральної резервної системи.

Ступінь впливу: низький.

Періодичність виходу: виходить вісім разів на рік по середах, за два тижні до чергового засідання Комітету відкритого ринку (FOMC) Федеральної резервної системи США.

Час виходу: 19:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

Введення і виведення коштів

Інформація, представлена ​​на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і дається виключно з метою ознайомлення.

Торгівля на фінансових ринках (зокрема, торгівля з використанням маржинальних інструментів) відкриває широкі можливості і дозволяє інвесторам отримувати високий прибуток, але при цьому несе в собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Перед початком торгівлі слід всебічно розглянути питання про прийнятність проведення подібних операцій з точки зору наявних фінансових ресурсів і рівня знань.

При повному або частковому використанні матеріалів сайту, посилання на Hamilton, як джерело інформації, обов'язкове. Використання матеріалів в інтернеті має супроводжуватися гіперпосиланням на сайт hamilton.club. Автоматичний імпорт матеріалів і інформації з сайту hamilton.club заборонений.

2024. HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD. © Всі права захищені.
 • вівторок, 15 грудня, 2019
 • Прибутковість: